Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Статут Михайлівської СЗШ І-ІІІ ступенів   

2. Ліцензії на провадження освітної діяльності  

3. Структура та органи управління закладу освіти 

4. Кадровий склад вчителів закладу  

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі 

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

8. Мова освітнього процесу 

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу

11. Результати моніторингу якості освіти

12. Річний звіт про діяльність закладу 

13. Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

14. Правила прийому до закладу

15. Перелік додаткових освітніх послуг

16. Інформація про використання публічних коштів 

17. Звіт про використання позабюджетних коштів 

18. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Михайлівської СЗШ І - ІІІ ступенів 

19. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Михайлівської СЗШ І - ІІІ ступенів